https://e-bridge.com/competencies/tso/#tso-System-Development-Investment-Planning